Stop de dagelijkse mensenrechtenschending in Nederland

Tekst // Patrick van der Pas

Ondanks culturele verschillen is er wereldwijd een overheersend beeld op het gebied van genitale verminking bij vrouwen. Vele verdragen benoemen het, en verbieden de handeling die in strijd is met vele mensenrechten. De behoefte aan deze bescherming wordt jaarlijks op 6 februari nogmaals extra duidelijk. Deze dag is namelijk de International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation. Echter, minder bekend is de genitale verminking bij intersekse personen. Helaas ontbreekt hierdoor in veel landen dan ook de wettelijke bescherming van genitale verminking bij intersekse personen (IGM). Slechts vier landen wereldwijd bieden bescherming tegen cosmetische medische interventies bij de geboorte van intersekse personen waarvoor geen consensus is gegeven. Malta legde als eerste land ter wereld deze wettelijke bescherming vast in 2015. In Nederland is, tot op de dag van vandaag, geen wettelijke bescherming tegen dit soort ingrepen.

Bij intersekse personen worden vaak bij de geboorte cosmetische medische ingrepen verricht, zonder dat hiervoor consensus is afgegeven. Noch door het individu, noch door de ouders van het individu. Het betreffen hier ingrepen waarvoor geen medische noodzakelijkheid of urgentie bestaat. De behandelingen die worden uitgevoerd kunnen dus makkelijk worden uitgesteld tot het kind zelf kan beslissen. De drijfveer achter het uitvoeren van deze ingrepen is puur gebaseerd op de essentialistische perceptie die bestaat op gender. Vooral in het medische domein is deze essentialistische perceptie, die van de tweedeling man/vrouw uitgaat, zeer dominant. Dit resulteert in de “normaliserende” ingrepen bij het geslacht van intersekse personen, ook al is dit buiten de wens van het individu om.

Hedendaags is er echter een verandering in de benadering van niet-normatieve geslachtsvarianten te bemerken in het medisch domein. Zo komt er steeds meer nuance in de taal die gebruikt wordt. In de medische wereld wordt voor het biologische fenomeen interseks een andere benaming gehanteerd, namelijk DSD. DSD staat voor Disorders of Sex Development. Een groeiend aantal artsen, ook in Nederland, geeft tegenwoordig de voorkeur aan Displacements of Sex Development. De intentie hierachter ligt in de demedicalisatie van de terminologie die wordt gebruikt. Alhoewel deze verandering in terminologie wellicht voor een, gedeeltelijke, demedicalisatie zorgt, blijft het fenomeen interseks nog gemedicaliseerd door de cosmetische medische interventies die ongewenst worden uitgevoerd. Hierdoor blijft het werk dat belangenbehartigende organisaties, zoals het NNID, verrichten helaas noodzakelijk. 

Gelukkig is het werk van de belangenbehartigende organisaties niet onopgemerkt gebleven. Momenteel zijn er Kamervragen in behandeling om te kijken hoe de positie van intersekse personen wettelijk versterkt kan worden. De gedwongen cosmetische medische behandelingen die nog altijd worden verricht komen hierbij ook ter sprake. Echter blijft de vraag bestaan of strafbaarheid van de gedwongen cosmetische medische ingrepen voldoende is om deze inhumane praktijk te laten stoppen. Het is een stap in de goede richting, maar om volledig de mensenrechten te beschermen moet ook de medische wereld de autonomie van intersekse personen respecteren en haar beleid hierop aanpassen.


Meer te weten komen over Patrick of met hem in contact komen? Surf naar z’n website: www.patrickvanderpas.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.