De laatste dagen voor Armageddon

De profetie waar Jehovah’s Getuigen ons voor willen waarschuwen

Tekst: Roos Metselaar

Beeld: Oscar Slagveer

Jehovah’s Getuigen staan vaak bekend als ‘die mensen die ongevraagd opeens bij je op de stoep staan’. Weinig mensen weten dat dit bezoek eigenlijk een waarschuwing en uitnodiging is. Als je volgens de leefwijzen van Jehovah leeft, maak je misschien nog kans op het eeuwige leven in het paradijs. In deze wereld zullen slechte mensen, milieuproblemen, ziekte en de dood enkel een herinnering zijn. Maar wees snel, want er zijn tekenen dat we in de laatste dagen leven!

Toen ik de eerste keer voor veldwerk in een Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen bij een dienst aanwezig was, leerde ik onder andere dat de organisatie pas sinds het eind van de negentiende eeuw bestaat en dat God zichzelf in de Bijbel Jehovah noemt. Het meest verbaasde ik me echter over de praktische manier waarop er werd gesproken over het einde van de wereld. In plaats van een mythisch verhaal met veel metaforen en symboliek, omschreef de spreker een soort boodschappenlijstje met spullen die je in huis moest halen voor als ‘het zo ver was’. Hoewel ik niet in God geloof, riep het verhaal op dat moment bij mij toch een zekere angst op. De mensen om mij heen deelden die angst niet: als de voorspelling uitkomt, zien de Getuigen elkaar binnenkort terug in het paradijs.

God heeft goed nieuws voor ons!

Toen ik met Lieve (21), die zelf Getuige is, sprak over het einde van de wereld, vertelde zij me dat de voorspelling alleen begrepen kan worden als je begint bij het begin: de schepping van Adam en Eva. Dit verhaal is bij velen bekend; God bood Adam en Eva een mooie plek, waar ze met hun kinderen voor altijd zouden kunnen leven. De voorwaarde was dat ze niet van een van de appelbomen mochten eten. Nadat een slang op Eva had ingepraat, nam eerst zij en daarna Adam echter toch een hap. Volgens de Getuigen was dit het moment dat er een einde kwam aan het paradijs op aarde. Adam en Eva leefden niet voor altijd, maar overleden aan ouderdom. Sinds dit moment heerst Satan over onze wereld, maar uiteindelijk zal het paradijs weer hersteld worden. Volgens de brochure God heeft goed nieuws voor ons!, die ik vind op de Nederlandse website van Jehovah’s Getuigen, is Jehovah namelijk ‘uit liefde iets geweldigs met de mensheid van plan’.

In een video van de religieuze organisatie worden de bedoelingen van Jehovah uitgelegd met een metafoor. Een vader bouwt een mooi huis voor zijn zoon en geeft het aan hem cadeau, maar de zoon is ondankbaar en verwaarloost het huis. De vader besluit te wachten tot er andere mensen zijn om het huis aan te schenken, die wel dankbaar zullen zijn. Hij doet dit echter niet direct. Tijdelijk laat hij de opstand en het bestuur van Satan toe, om uiteindelijk te bewijzen dat mensen zichzelf niet kunnen regeren. Volgens de brochure is dit in de afgelopen decennia bewezen doordat geen enkele menselijke regering ooit een einde heeft weten te maken aan oorlog, misdaad, onrecht of ziekte.

Als een dief in de nacht

In 1975 dacht een groot aantal Getuigen dat het einde zou komen. Aan de hand van berekeningen met gegevens uit de Bijbel werd vastgesteld dat het ontstaan van de aarde zesduizend jaar geleden was en dat dat jubileum het einde zou inluiden. In een interview in het Haarlems Dagblad uit 1970 sprak een van de Getuigen zelfs: ‘Wij zullen de lijken van de straat moeten halen, iedereen die niet Jehovah’s Getuige is zal omkomen, want God is rechtvaardig.’ Het einde kwam niet. De dagen gingen voorbij, de oorlog brak niet uit en het paradijs verscheen niet. Voor sommige gelovigen had dit grote gevolgen. Er zijn zelfs verhalen bekend van Getuigen die hun huis verkochten. Volgens Lieve was er op dat moment nog niet genoeg kennis, maar is er ondertussen meer informatie. De Getuigen weten bijvoorbeeld dat het helemaal niet zeker is dat alleen zij uitverkoren zijn. Bovendien stelt de Bijbel dat de uiteindelijke oorlog, ook wel Armageddon genoemd, ‘als een dief in de nacht’ zal komen. Het zal dus onverwachts komen. Toch stellen de Getuigen, opnieuw op basis van berekeningen, dat we sinds 1914 in de laatste dagen leven; ze zien tekenen die eerder in de Bijbel omschreven zijn.

In de Bijbel voorspelde Jezus dat ‘het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen grote aardbevingen zijn en in de ene plaats na de andere voedseltekorten en epidemieën.’ Volgens de Getuigen zijn deze tekenen nu duidelijk terug te zien. Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Syrië, de bosbranden in Australië en COVID-19. Aan de hand van deze tekenen voorspellen ze dat we in de laatste dagen leven, maar wanneer de laatste dag echt aanbreekt, blijft twijfelachtig.

Een hemels leger

Ergens in de toekomst zullen wereldleiders spreken over een periode van ‘vrede en veiligheid’, maar deze belofte zal een illusie zijn. In werkelijkheid zal de uitspraak juist het begin zijn van de laatste oorlog. Regeringen zullen strijden tegen religieuze organisaties en de religieuze stromingen die niet ‘het ware geloof’ uitdragen zullen in deze strijd worden vernietigd. In de laatste fase zullen de regeringen en legermachten, onder leiding van Satan, recht tegenover Jezus Christus staan, die een hemels leger aanvoert. Enkel ‘Gods aanbidders’ zullen deze oorlog overleven. Zij zullen eeuwig voortleven in Gods Koninkrijk, waarover Jezus Christus vanuit de hemel regeert.

De daadwerkelijke voorspelling over de oorlog van Armageddon is natuurlijk veel ingewikkelder dan deze korte schets. De profetie is gebaseerd op veel verschillende Bijbelteksten en voorspellingen. Zelfs deze korte samenvatting geeft echter goed inzicht in de enorme hoop die uit de belofte voortkomt: in het paradijs zullen doden weer worden teruggebracht. In een filmpje van de organisatie is een vrouw uit Senegal te zien die haar man is verloren. Wanneer twee Getuigen haar het nieuws brengen dat haar man weer tot leven kan komen, begint de vrouw in extase te dansen. In de Bijbel staat: ‘God zal bij jullie zijn. Er zal geen dood, verdriet of pijn meer zijn. Dat alles is voorbij.’ 

Het geloven in zo’n alomvattende profetie kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Zo is de dood plotseling veel minder eng en definitief, is het missen van een overledene nog maar tijdelijk en heeft elk onrecht een door God gerechtvaardigd doel. Toch zijn ook veel verhalen over Jehovah’s Getuigen enkel fabels. Lieve en ik kennen elkaar ondertussen al zo’n negen jaar, maar toch stel ik soms nog ‘domme’ vragen. Toen ik haar vertelde dat ik op internet had gelezen dat Getuigen vaak geen verzekering afsluiten, zei ze lachend: ‘dat zou ik heel gek vinden’. Hoewel internet een goede informatiebron kan zijn, is het beter het gesprek aan te gaan en je zo in elkaar te verdiepen, ook als je het niet met elkaar eens bent.

Lieve is een pseudoniem. Haar echte naam is bekend bij de redactie.