De regels van de zweep

Tekst: Titus Scholten

De tedere streel van een geliefde over een naakt lichaam is voor velen een symbolisch beeld van erotiek. Het voelt zacht, intiem, klein en heilig. De andere kant van deze munt is de duistere wereld van de sado-masochistische lust. Dit is hard, hiërarchisch, wreed en wordt gezien als vrouwonvriendelijk, wat ervaringen zijn die voor de meerderheid van de mensen niet tot de slaapkamer behoren.

“Pijn en plezier zijn twee kanten van dezelfde munt, lieve schat,” zei Philip terwijl hij het touw strakker aantrok.

De term sado-masochisme komt van De Sade, Frans aristocraat die in de 18de eeuw een vurig anti-moralistisch essay schreef over God, de samenleving en seks. God bestond niet. De samenleving was een speelplaats voor aristocratische impulsen en lusten. In seks was alles veroorloofd. Moraliteit, regels en mensen die zeggen wat goed en fout is, zijn hindernissen om te overwinnen. Zolang men zijn impulsen volgt, kan men geen fout maken, want mensen zijn slechts dieren. Dieren laten zich leiden door hun instinct, dus waarom zouden wij ons als anders pretenderen door ons in te perken door moraliteit? Aldus de Sade.

In een soepele beweging liet Philip het touw vallen en rukte hij aan het uiteinde van de riem, waardoor de gesp in haar huid sneed.

De Sade stelt dat regels overbodig zijn, maar in de wereld van het sado-masochisme (SM) zijn regels buitengewoon belangrijk. Zonder regels en het vasthouden daaraan kan er geen vertrouwen opgebouwd worden. Vertrouwen is waar een SM relatie op is gebaseerd. Het wordt vaak als een simpele binaire oppositie gezien: hij die domineert tegenover zij die onderworpen is. In de werkelijkheid van het spel zijn deze rollen veel speelser. Het opzoeken van grenzen, ze overschrijden, soms domineren, soms gedomineerd worden: deze seksuele handeling vervaagt de grenzen. De speling hierin moet ook niet al te veel overschat worden. Vaak probeert de sub (de onderworpene) de dom (hij/zij die onderwerpt) te domineren in een poging de dom meer agressief te krijgen. Het spel en het weer opnieuw vaststellen van de afgesproken rolverdeling, is deel van het plezier.

Ze schrok van het plotselinge vertoon van kracht. Hij kuste haar zachtjes in haar nek. Haar pupillen verbreedden en ze snakte. Naar adem? Van lust?

Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power. Deze uitspraak wordt vaak verbonden aan Oscar Wilde, Engels schrijver en controversieel figuur in zijn tijd. Elke handeling met een seksuele gelaagdheid is gebaseerd op een werkelijke of verbeelde macht. Wat de eerste keer seks ongemakkelijk maakt is dat je niet weet hoe je de macht moet grijpen of moet overgeven. “Goede seks”, simpelweg, is weten waar je macht ligt. Zelfs als weet jij niet wat jij wil, is er de zekerheid dat SM’ers wel weten wat ze willen. SM’ers zijn de wolven onder de schapen van de lust. SM’ers schromen niet de grens van de acceptatie op te zoeken en deze grenzen te overschrijden; ze zijn niet bang de kudde vooruit te drijven. Zij die de zweep durven te voelen durven hem ook te gebruiken.

Alles gaat over seks behalve seks, want seks gaat over macht. Het toeëigenen van je eigen seksualiteit is de manier om macht te vergaren. Wie anders onder de seksuelen haalt de meeste macht uit seks dan zij die daar letterlijk hun genot uit halen? Niemand anders dan de aristocraten van de nacht.