Missie

Cul is het tijdschrift van de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam. De Cul komt vier maal per academisch jaar uit in een oplage tussen de 500 en 700 stuks. Iedereen die interessante ideeën heeft is welkom een stuk voor de Cul te schrijven, zowel studenten, afgestudeerden, aio’s als docenten. Het tijdschrift probeert zoveel mogelijk studenten te bereiken, dit doen we via het tijdschrift, de studievereniging en via de website. De Cul is niet het blad van Kwakiutl: mensen die geen band met de studievereniging hebben, moeten het blad met interesse kunnen lezen. De Cul blijft uiteraard wel het medium waardoor zowel Kwakiutl als de onderwijscommissie de studenten kunnen bereiken, via ofwel het gedrukte tijdschrift of via de website van de Cul. Formeel is Cul een commissie van Kwakiutl, de hoofdredacteur van Cul is dan ook bestuurslid.

Voor het aankomende jaar hebben we met de redactie een aantal doelstellingen gesteld: cohesie binnen de redactie, de website, een persoonlijk karakter van de Cul, een reportagereis maken en Cul als leerschool.

Cohesie

Allereerst is cohesie van essentieel belang binnen de redactie. Cohesie zorgt voor een goedlopende organisatie. Cul kenmerkt zich door een proces, waarin de redactieleden op verschillende momenten hun functie moeten uitvoeren. Door te streven naar punctualiteit, communicatie en kwaliteit kunnen we dit proces zo soepel mogelijk laten verlopen.

Cohesie zorgt voor het gevoel dat de hele redactie samen iets creëert, dat redactieleden het leuker vinden, meer vertrouwd raken met elkaar, deadlines beter worden nageleefd en de kwaliteit stijgt door groepsdruk. Dit is te bereiken door veel aandacht te besteden aan zowel samenwerken als gezelligheid. Vergaderingen worden daarom afgewisseld door borrels.

Website

Tevens zal de website van Cul een grote rol gaan spelen. De website is een zeer goede extensie van het tijdschrift om verschillende redenen. Allereerst is het een manier om een breder publiek te bereiken. Weinig faculteitsbladen hebben zich tot nu toe gericht op uitbreiding naar het internet. We hopen dat studenten binnen de UvA en daarbuiten, die zich interesseren in antropologie, onze website zullen bezoeken en meer zullen leren over antropologie. Tevens hopen we ook op interesse buiten de universiteit. Door het wekken van interesse via een website hopen we meer lezers te trekken, die wellicht ook een abonnement willen afsluiten. Een tweede financieel aspect is advertentie. Veel bedrijven en organisaties zijn reeds gestopt met het adverteren in tijdschriften en beperken zich slechts tot online adverteren. De website biedt een mooie gelegenheid om adverteerders te trekken en zo meer geld op te halen om Cul verder te ontwikkelen. Bovendien is er meer mogelijkheid tot interactie met lezers. In het tijdschrift is er een beperkte interactie mogelijk met lezers, die nu voornamelijk gevormd wordt door de rubriek ‘Student in beeld’. Via de website kunnen er discussies worden opgestart, vragen gesteld en suggesties geopperd worden, en hebben we meer ruimte voor externe schrijvers die hun schrijfkunsten willen ontwikkelen. Tot slot kunnen andere journalistieke schrijfstijlen worden geëxploiteerd. Een weblog vereist bijvoorbeeld een andere schrijfstijl dan een essay. De website biedt zo de mogelijkheid om de schrijvers nieuwe schrijfstijlen en rubrieken te ontdekken en eigen te maken.

Persoonlijk karakter

Ook vinden we dat Cul een persoonlijker karakter moet krijgen. We zouden graag zien dat de redactieleden van Cul meer kunnen spreken via het tijdschrift, dat deze bekend worden bij de lezers, en dat Cul daardoor meer lezers aantrekt. Een pagina met korte persoonlijke verhaaltjes met betrekking tot het thema kan dit bereiken. Verder kan dit bereikt worden via de website, waar we de redactieleden op een aparte pagina introduceren en waar de mogelijkheid bestaat tot het oprichten van een eigen weblog. Doordat de website opnieuw online is, wordt de frequentie van artikelen per redactielid sowieso groter.

Reportagereis

De reportagereis is een reis die gemaakt wordt door (een groot deel van) de redactie in de zomervakantie. Het materiaal dat verzameld is tijdens deze reis wordt verwerkt in de eerste Cul van de nieuwe jaargang. Het land van bestemming wordt vaak uitgekozen in relatie tot een thema, bijvoorbeeld persvrijheid in Moldavië en onafhankelijkheid in Schotland. Voor deze reis wordt elk jaar een reiscoördinator aangesteld in de redactie van Cul die zich vanaf het begin van het collegejaar bezig gaat houden met de organisatie van de reportagereis. Wij vinden namelijk dat de reportagereis een belangrijke aanvulling geeft op Cul en een belangrijke antropologische en journalistieke ervaring is voor de redactieleden.

Leerschool

Cul moet voor studenten een leerschool zijn. Alle redactieleden krijgen de kans om zich verder te ontplooien binnen de redactie. Zij kunnen zich meerdere schrijfstijlen eigen maken, verschillende functies bekleden en in samenwerkingsverband veel van elkaar leren. Er wordt vanuit de hoofdredactie aandacht besteed aan leerdoelen van redactieleden, die ze aan het begin van het jaar zullen aangeven, om deze gedurende het jaar te bereiken. Tevens is Cul een goede leerschool voor het eigen maken van antropologische theorieën, werkwijzen en toepassingen. Zo zorgt zowel deelname aan als het lezen van Cul voor studieverdieping en –verbreding.

Schrijven voor de Cul

De Cul werkt met een vaste redactie en externe schrijvers. De vaste redactie wordt aan het begin van het collegejaar aangesteld. Wil je in de loop van het collegejaar ook schrijven voor tijdschrift Cul, dan kun je externe schrijver worden! Stuur een mailtje naar redactie@tijdschriftcul.nl. Dan sturen we je een oproep voor het schrijven van een artikel. Ook als je een keer een leuk artikel wilt schrijven of goede ideeën hebt voor de website kun je mailen naar dit adres. Goede input is altijd welkom!